JETOIL AS KAMPAANIA „HIIU LEHE TELLIMUS“ REEGLID.

 1. Jetoil AS kampaania „ HIIU LEHE TELLIMUS“ (edaspidi Kampaania) toimub 01. juulist 2024 kuni 31.juulini 2024.aastal;
 2. Kampaania korraldaja on AS Jetoil, juriidiline aadress Peterburi tee 2f, Tallinn, Eesti Vabariik, registrikood 10613270, telefon 6030760, e-mail: info@jetoil.ee, koduleht www.jetoil.ee (edaspidi Kampaania korraldaja);
 3. Kampaania toimumiskoht: Jetoil AS Hiiumaal asuvad tanklad.
 4. Kampaania läbiviimise korra koos kehtivate tingimustega määrab Kampaania korraldaja ning selle täitmine ja järgimine on kohustuslik kõigile Kampaanias osalejatele;
 5. Kampaanias osalemiseks peab osaleja ostma Jetoil AS Hiiumaal asuvast tanklast kütust vähemalt 40 liitrit ning edastama ostu tõendava ostutšeki pildi koos kontaktandmetega meilile info@hiiuleht.ee.
 6. Kampaanias osaleja saab kingituseks Hiiu Lehe veebitellimuse üheks kuuks;
 7. Kampaania kingituse annab kampaanias osalejale üle Hiiu Meedia OÜ, registrikood 16493714; aadress Vabrikuväljak 1, Kärdla linn, 92411 Hiiumaa vald, Hiiu maakond. Tel. +372 463 2199; email info@hiiuleht.ee.
 8. Kampaania kingituse kasutamisega seonduvat teenuse tuge osutab Hiiu Meedia OÜ.
 9. Osaleja vastutab esitatud informatsiooni õigsuse eest;
 10. Ühe ostutšeki alusel saab ühe kampaania kingituse.
 11. Kõik Kampaania kingituste kätte toimetamisega seotud kulud tasub Kampaania korraldaja. Kampaanias osalejal ei ole otseseid Kampaaniast osavõtuga seotud kulusid, mida Kampaania korraldaja oskaks ette näha. Kampaanias osalejal võib olla kulusid, mille tekkimist ja suurust ei ole võimalik Kampaania korraldajal ette näha;
 12. Kõik kampaaniaga seotud pretensioonid tuleb esitada kirjalikult, detailselt põhjendades ja lahti kirjutades pretensiooni sisu ning lisades sellele vastavad dokumendid või dokumentide koopiad, mille alusel pretensioon on esitatud;
 13. Pretensioone saab esitada e-maili teel Kampaania korraldaja aadressile info@jetoil.ee hiljemalt kuni 10 päeva pärast kampaania lõppu;
 14. Kampaania korraldaja vaatab läbi kõik esitatud pretensioonid ning vastab neile 15 tööpäeva jooksul peale kaebuse kättesaamist;
 15. Kampaania korraldaja ei vastuta kampaanias osalejatele tekitatud võimalike kahjude eest, mis on tekkinud kingituse kasutamise tagajärjel;
 16. Kampaania kingitusi ei vahetata teise kingituse vastu, samuti ei maksta selle väärtust välja sularahas;
 17. Kampaania korraldajal on õigus tühistada kõigi nende isikute osavõtt, kes Kampaania käigus on vähemalt ühe korra kasutanud keelatud võtteid. Näiteks esitanud teadlikult väärinformatsiooni, sekkudes mehhaaniliselt või rikkudes turvalisust. Kui selgub, et osaleja kasutab keelatud võtteid, tühistatakse tema osavõtt eelneva hoiatusega, olenemata sellest, et see oli kooskõlas Kampaania tingimustega;
 18. Kampaania korraldajat ei saa süüdistada Kampaanias osaleja hooletus suhtumises Kampaania tingimustesse. Kampaania korraldaja ei vastuta Kampaanias osaleja kõrvaldamise eest Kampaaniast, samuti kampaania kingituse mittesaatmise eest juhtudel, kui ei täidetud Kampaania tingimusi või Kampaanias osaleja antud informatsioon on vale või ebatäpne või kui Kampaania võitjaga ei saada ühendust Kampaania korraldajatest sõltumatutel põhjustel;
 19. Kampaania korraldajal on õigus ühepoolselt katkestada Kampaania temast mitteoleneva vääramatu jõu ilmnemisel. Sellisel juhul on Kampaania korraldaja kohustatud teavitama Kampaania katkestamisest veebilehe www.jetoil.ee kaudu;
 20. Kampaania korraldaja ja Kampaanias osaleja õigused ja kohustused on määratletud ainult käesolevate Kampaania tingimustega. Reklaammaterjalides antav teave Kampaania kohta on vaid informatiivse iseloomuga;
 21. Kampaania korraldajal on õigus Kampaania käigus muuta Kampaania tingimusi;
 22. Kampaania tingimustega on võimalik tutvuda Kampaania korraldaja kodulehel www.jetoil.ee/kampaania.
 23. Info, ettepanekud ja küsimused: info@jetoil.ee.
 

Kampaaniast osavõtmisega kinnitavad osalejad, et nõustuvad Kampaania tingimustega ning Kampaania korraldaja võib töödelda, säilitada ja kasutada nende andmeid Kampaania kingituste välja andmiseks. Andmete töötlemise eesmärk on kingituste kättetoimetamise tagamine ja Jetoil AS turundustegevuste analüüs; 

28.juuni 2024