Jetoil AS üldtingimused kütusekaardi klientidele ja hulgiklientidele